Radionice i treninzi

 

Forum mladih sa invaliditetom kontinuirano, tokom cele godine, organizuje treninge i radionice za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Savremeno tržište rada zahteva od kandidata za posao da stalno rade na razvoju postojećih i sticanju novih veština, kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada, a potom i što bolje odgovorili na nove radne zadatke. Postojeći sistem obrazovanja je usmeren na sticanje formalnog znanja za obavljanje konkretnog posla, bez programa koji bi omogućili razvoj veština koje su od poslodavaca označene kao prednost pri zapošljavanju, a koje se odnose na karakteristike ličnosti. U skladu sa tim, pohađanje treninga i radionica za tzv. meke veštine je postalo imperativ savremenog vremena i kretanja tržišta rada.

Neke od tema održanih radionica su:

Poslovna komunikacija

Veštine prezentovanja

Timski rad

Strategija traženja posla

Tehnike upravlјanja stresom

Prijava za posao

Motivacija i samopouzdanje

Kancelarijsko poslovanje

Kako zadržati posao?

Poslovni bonton

Upravlјanje vremenom

Pisanje biografije

Veštine prodaje

Adaptabilnost

Forum mladih sa invaliditetom pozive za predstojeće treninge i radionice objavljuje na svom sajtu u sekciji Vesti, kao i na svojoj facebook strani.