Poslodavci

U okviru Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom,Forum mladih sa invaliditetom pruža podršku poslodavcima u procesu regrutacije, selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, realizacijom sledećih aktivnosti:

1. Trening za zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Izgradnja i jačanje kapaciteta poslodavaca za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz implementaciju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Ciljne grupe: HR sektor/sektor za regrutaciju, neposredni rukovodioci, drugi zaposleni u skladu sa nadležnostima.

Broj učesnika: do 20

Specifični ciljevi: Podizanje svesti o pojmu “invaliditet”; Komunikacija; Pravilna upotreba terminologije; Prevazilaženje predrasuda i stereotipa; Upoznavanje sa radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom; Unapređivanje znanja i veština za proces prilagođavanja radnog mesta i radnih zadataka.

Trajanje: 4 sata

Vreme i mesto realizacije: U skladu sa dogovorom.

2. Predselekcija kandidata iz baze biografija Foruma mladih sa invaliditetom – Izdvajanje kandidata za odgovorajuće/tražene radne pozicije, prosleđivanje biografija poslodavcu.

3. Objavljivanja javnog poziva za prijavu kandidata za određenu poziciju.

4. Radna praksa – Dostavljanje poslodavcu biografija mladih sa invaliditetom koji su zainteresovani za pohađanje radne prakse.

5. Konsultativne i savetodavne usluge u bilo kom segmentu procesa zapošljavanja: pružanje informacije o kandidatima, načinu intervjuisanja, prilagođavanju radnog mesta i radnih zadataka, invalidnosti uopšte.

Kompanije sa kojima smo sarađivali:

Societe Generale banka Srbija, Delta Holding, Delhaize Srbija, IDEA, Delta DMD, Orion Telekom, Delta Generali, Delta Motors, Axa osiguranje, Tehnomanija, Dufry, SBB, Farmalogist, GI Group, Fly Fly Travel, IKEA, Elektroprivreda Srbije, Mercator – S, Srbija Kargo, Wurth, Ernst & Young, Nestle Adriatic S, Društvo „Zaštitne radionice“ doo Beograd, G4S

Poslodavci zainteresovani za saradnju sa Forumom mladih sa invaliditetom mogu se obratiti sa predlogom za saradnju putem mail-a office@fmi.rs ili putem telefona 011 3220632.